Den forventede salgsverdien på en bolig eller en leilighet. Tilstandsrapporten er en grundig og gjennomgått  beskrivelse av boligens status med hensyn til den tekniske tilstanden og hva som er utført av vedlikehold etter å ha gjennomført en grundig kontroll av leiligheten eller boligen.