Hvis du har oppdaget at det foreligger en mangel, feil, skade eller utført dårlig håndverk, må du reklamere så raskt som overhodet mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende i en evt. rettsak. Reklamasjonstaksten utføres som en uavhenging rapport fra takstmannen. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år.