Byggelånsoppfølging er et type oppdrag der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til den betalingsplanen utbygger har. Da gjennomgås det kontrakter og videre fremdrift i samband med både takstmann og utbygger.